Uitnodiging huiskamergesprekken: meedenken over scenario’s omgevingsvisie

Kom jij ook (weer) meedenken over de omgevingsvisie? De omgevingsvisie gaat over de kwaliteiten, de groene omgeving en de leefbaarheid van de gemeente Boxtel. Maar ook over nieuwe ontwikkelingen zoals woningbouw, bereikbaarheid en duurzame energie. De omgevingsvisie bekijkt deze onderwerpen in samenhang met elkaar en beschrijft de belangrijkste punten van het beleid voor een langere periode. Omdat het een groot project is, maken we de omgevingsvisie in 4 fasen.

Scenario's

Eind 2022 heeft de gemeenteraad de ambities voor de omgevingsvisie voor Boxtel vastgesteld. Hiermee hebben we fase 2 afgerond. De volgende fase staat in het teken van de scenario’s. De ambities uit fase 2 hebben we vertaald naar twee scenario´s voor de gemeente:

  • Scenario 1: Boxtel als het groene hart van de stedendriehoek
  • Scenario 2: Boxtel als werk- en woongemeente van de regio’s.

Gemeentehuiskamergesprek

Omdat we ook nu weer graag gebruik maken van ieders denkkracht, nodigen we je graag uit voor een gemeentehuiskamergesprek op 16 of 22 maart. Samen met jou gaan we deze scenario’s aanscherpen en verrijken. We zoeken samen de randen van het speelveld op om zo tot een voorkeursvariant te komen. Hierop baseren we vervolgens de 80%-versie van de omgevingsvisie.

Deze huiskamergesprekken zijn op:

  • 16 maart van 19.00-21.00 uur in de Link, Markt 1 Boxtel
  • 22 maart van 15.00-17.00 uur in de Raadzaal, Markt 1 Boxtel

Er is geen gezamenlijke opening, je kunt gewoon binnenlopen voor een goed gesprek. Hopelijk zien we je dan!

Meer informatie

Alle stappen en resultaten zijn te volgen op de speciale website over de omgevingsvisie