Uitnodiging informatieavond herinrichting Stationsstraat

Je bent van harte uitgenodigd om kennis te nemen en je mening te geven op de plannen voor de Stationsstraat. De bijeenkomst is op donderdag 20 juni van 19.30 tot 21.30 uur in de Rabobank aan de Stationsstraat 32 in Boxtel.

Stichting Toekomst Stationsstraat

Een groep actieve bewoners uit de Stationsstraat heeft ongeveer anderhalf jaar geleden de stichting Toekomst Stationsstraat (STS) opgericht. De stichting vindt het belangrijk dat de Stationsstraat tussen de Rabobank en de Molenstraat een herinrichting krijg. STS heeft daarom, met financiële steun van de gemeente, een ontwerp en een lichtplan laten maken. Het initiatief van STS heeft ervoor gezorgd dat het onderwerp onder de aandacht is gebracht van het gemeentebestuur en momenteel wordt meegenomen in de financiële afwegingen voor de nieuwe begroting.

Informatiebijeenkomst

Samen met de gemeente wil de stichting het ontwerp en lichtplan graag delen met een breder publiek tijdens de informatiebijeenkomst om het plan concreet te maken. Naast informatieverstrekking is het ook de bedoeling om tijdens de avond input op te halen, die bij verdere uitwerking meegenomen wordt. Wat vind je goed aan het plan en zijn er aandachtspunten?

Boxtel binnen de Bruggen

De herinrichting van de Stationsstraat is een van de twaalf projecten die vallen onder het plan ‘Boxtel Binnen de Bruggen’. In het plan 'Boxtel Binnen de Bruggen' is het de ambitie om het centrum van Boxtel echt onderscheidend te maken en te versterken voor economie, leefbaarheid en toerisme. Ook bijvoorbeeld het initiatief voor het verbeteren van de economische as Rechterstraat/Stationsstraat en de herinrichting van de Rechterstraat zijn aan het plan gekoppeld.

Je bent van harte welkom!