Uitnodiging inloop­bijeenkomst verkeersplan MOVE’31

Je bent van harte welkom op de openbare inloopbijeenkomst voor de concept-visie van het verkeersplan MOVE’31. Donderdag 11 april tussen 16.00 en 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Dr. Van Helvoortstraat.

Ter inzage

Boxtel heeft behoefte aan een robuust wegennetwerk en werkt aan het nieuwe verkeersplan – MOVE’31. Van het plan is nu de concept-visie gereed. We nodigen je uit om kennis te nemen van deze verkeersvisie en ons jouw reactie te geven. De visie ligt tot en met donderdag 9 mei a.s. ter inzage. Tot die datum heb je de gelegenheid om schriftelijk te reageren. Jouw schriftelijke reactie stuur je naar move’31@boxtel.nl of naar het college van B&W, Postbus 10000, 5280 DA Boxtel.

Move31 fietsers

Vervolgstappen

Na de reactietermijn beoordelen en verwerken we alle ingekomen reacties in een zogenaamde oplegnotitie op de verkeersvisie. Hierin nemen we de ingekomen reacties anoniem op. Ook geven we de gemeenteraad advies of de verkeersvisie hierop aangepast kan worden. De gemeenteraad neemt het besluit hierover. Aanpassingen verwerken we in de visie, die de raad definitief vaststelt aan het einde van het proces, waarschijnlijk omstreeks eind 2019. Wil je weten wat er met jouw reactie is gedaan? Geef dan in elk geval je e-mailadres door bij jouw reactie. Dan ontvang je de oplegnotitie die we aan de raad sturen. 

Visie, beleid en maatregelen in MOVE’31

Het huidige verkeers- en vervoerplan dateert van 2008 en, er is zoals eerder vermeld, behoefte aan een update. Inmiddels zijn veel maatregelen uit dat plan uitgevoerd of in verregaande voorbereiding, waaronder de deelprojecten van het Maatregelenpakket PHS (Programma Hoogfrequent Spoorvervoer) Boxtel en reconstructie Bosscheweg. Ook  zien we trends en ontwikkelingen, zoals duurzaam vervoer en Boxtel Noord-West. Dit vraagt om herijking van het bestaande beleid met de werknaam MOVE’31, dat zal bestaan uit: visie, beleid en maatregelen. De eerste stap is nu dus het opstellen van een visie. Daarna werken we het beleid en maatregelen voor voetgangers, fiets en auto richting 2031 verder uit in het GVVP (Gemeentelijke Verkeers- en Vervoer Plan).