Uitreiking sport- en cultuurpenning gemeente Boxtel

Op vrijdag 19 juni om 15.00 uur reikt wethouder Herman van Wanrooij in de sporthal  van Pius X in Liempde de sport- en cultuurpenning uit aan  Albert van Dijk. Deze penning is een erkenning voor de buitengewone inspanningen die Van Dijk als vrijwilliger jarenlang leverde voor het behoud van sporthal en jeugdhuis Pius X.

Sinds 16 december 2004 zit Van Dijk onafgebroken in het bestuur van de stichting die de sporthal en het jeugdhuis Pius X  in Liempde beheert.

Hij begon als lid van de technische commissie. Deze commissie zorgt niet alleen dat het complex operationeel in orde is, maar neemt ook de planning, voorbereiding  en coördinatie van het groot onderhoud voor haar rekening. Waar deze commissie aanvankelijk uit een drietal personen bestond, bleef uiteindelijk Albert van Dijk als enige over. Dit was het gevolg van problemen rond het vinden van opvolgers in een vrijwilligersbestuur. Toen zijn tweede - en formeel laatst toegestane - zittingsperiode verstreken was, gaf hij aan dat hij de stichting in zo'n situatie niet wilde verlaten. Het bestuur greep dit met beide handen aan en benoemde hem voor een derde periode. De inzet van Van Dijk was in deze periode onmisbaar. Mede aan hem dankt de stichting haar voortbestaan en kon de Liempdse en Boxtelse gemeenschap een efficiënt en effectief draaiende sport- en jeugdaccommodatie behouden.

Van Dijk was onmisbaar bij het vernieuwen en opbouwen  van de samenwerkingsrelatie  met de gemeente. Maar ook speelde hij een onmisbare rol bij het oplossen van de personeelsproblemen. Daarnaast nam hij niet alleen het bestuurlijke, maar ook het praktische  deel van de technische commissie voor zijn rekening. Veel werkzaamheden heeft hij in die tijd voorbereid en uitgevoerd. Op energiegebied nam hij het initiatief voor een aantal projecten, die zowel het milieu als de kas van de Stichting ten goede zijn gekomen. Mede hierdoor kon de Stichting de eindjes aan elkaar knopen.

Albert van Dijk was zeker de laatste jaren de stille, drijvende kracht achter Pius X. Geheel belangeloos heeft hij enorm veel tijd en energie in de accommodatie gestoken. Altijd de rust en het overzicht bewarend, gedegen en met kennis van zaken. Hij was de rots in de branding. Altijd bereid om de handen uit de mouwen te steken, waarbij ook zijn vrouw Rieky niet vergeten mag worden. Ook zij was erbij als zij kon helpen.

Kortom: Mede dankzij de inzet van Albert van Dijk is Pius X een financieel gezonde accommodatie, met gemotiveerd personeel en met een goede relatie met de gemeente.