Uitschrijvingen uit de Basisregistratie Personen

Na onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij ingeschreven staan. Dat wil zeggen dat zij voor de gemeente, administratief gezien, verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland wonen. Burgemeester en wethouders van Boxtel hebben het voornemen betrokkene uit te schrijven. Dit doen ze op basis van artikel 2.21 en 2.22 van de wet Basisregistratie Personen, de BRP. Als wij binnen vier weken na de datum van verzending van het voornemen geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij bovenstaande personen uit. Na uitschrijving kunnen zij geen beroep meer doen op de sociale voorzieningen in Nederland. Ze kunnen  ook geen officiële documenten aanvragen.

Voornemen tot uitschrijving uit BRP

Naam Geboortedatum
Danila, V.  21-12-1972
Ghita, M.  12-05-1973
Lazoryk, T.P. 21-04-1990
Spierings, W.L.C.P.  15-09-1964
Stanciuc, P. 25-06-1985
Tirca, A.M. 03-07-1993
Tofan, S.  12-02-1970
Totoi, A.G.  04-09-1992


Besluit ambtshalve uitschrijving uit BRP

Naam Geboortedatum
Csokona, G. 16-02-1989
Czeto, C. 01-08-1999
Darabant, A. 14-09-1970
Erdelyiova, S. 17-03-1997
Roszkowski, D.P. 21-08-1989

Als je het niet eens bent met dit besluit, kun je binnen 6 weken na verzending van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift stuur je naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel, Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel.

Staat jouw naam hierboven of weet je waar bovenstaande persoon verblijft, neem dan contact op met  Burgerzaken van de gemeente Boxtel via mail burgerzaken@boxtel.nl of telefonisch via (0411) 65 59 11.