Uitschrijvingen uit de basisregistratie personen (BRP)

Na onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij ingeschreven staan. Dat wil zeggen dat zij voor de gemeente, administratief gezien, verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland wonen. Burgemeester en wethouders van Boxtel hebben het voornemen betrokkene uit te schrijven, volgens artikel 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP).  Als wij binnen vier weken na de datum van verzending van het voornemen geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij bovenstaande personen uit. Na uitschrijving kunnen zij geen beroep meer doen op de sociale voorzieningen in Nederland en ook geen officiële documenten aanvragen. Het betreft de volgende personen:

Voornemen tot uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP)

Naam  Geboortedatum
Cozma, CT

02-04-1980

Dinu, I 10-05-1990
Jozwiak, A 22-02-1991
Kaczorowski, W 31-01-1992
Pruijmboom, GJFP 16-03-1988
Sava, A

11-03-1972

Sava, I 27-01-1966
Simons, R 08-02-1992
Trandafir, G 07-02-1976
Trandafir, PC 13-11-1966
van de Ven, KMPF 06-09-2002

 

Besluit ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP)

Naam Geboortedatum 
Brescan, AM  12-07-1982
Brescan, N 04-11-1977
Cercel, DC 08-01-1997
Ciobanu, M 06-03-1984
Ciobanu, M 08-10-1998
Ciurar, P 25-06-1964
Condei, G 13-07-1966
Dumitrascu, NA 19-08-1990
Kore, M 17-11-1965
Marin, C 03-04-1973
Marin, N 22-12-1974
Mihai, EC 04-02-1976
Nistor, I 19-07-1992
Simion, E 06-05-1981
Zaharia, EF 20-02-1997

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken na verzending van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel, Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel.


Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande persoon verblijft, neem dan contact op met de Burgerzaken van de Gemeente Boxtel via mail burgerzaken@boxtel.nl of telefonisch via (0411)

65 59 11.