Uitschrijvingen uit de basisregistratie personen (BRP)

Na onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij ingeschreven staan. Dat wil zeggen dat zij voor de gemeente, administratief gezien, verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland wonen. Burgemeester en wethouders van Boxtel hebben het voornemen betrokkene uit te schrijven, volgens artikel 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP).  Als wij binnen vier weken na de datum van verzending van het voornemen geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij bovenstaande personen uit. Na uitschrijving kunnen zij geen beroep meer doen op de sociale voorzieningen in Nederland en ook geen officiële documenten aanvragen. Het betreft de volgende personen
 

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP)

Naam                                  Geboortedatum
Angelov, VV                        07-06-2000
Baroff, I                               02-05-1997
Bakyov, IV                          18-02-2000
Meilă, FE                            01-07-1994

Als je het niet eens bent met dit besluit, kun je binnen 6 weken na verzending van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift stuur je naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel, Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel.

Staat je naam hierboven of weet je waar bovenstaande persoon verblijft, neem dan contact op met de Burgerzaken van de Gemeente Boxtel via mail burgerzaken@boxtel.nl of telefonisch via (0411) 65 59 11.