Uitschrijvingen uit de basisregistratie personen (BRP)

Na onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij ingeschreven staan. Dat wil zeggen dat zij voor de gemeente, administratief gezien, verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland wonen. Burgemeester en wethouders van Boxtel hebben het voornemen betrokkenen uit te schrijven. Dit doen ze op basis van artikel 2.21 en 2.22 van de wet Basisregistratie Personen, de BRP. Als wij binnen vier weken na de datum van verzending van het voornemen geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij onderstaande personen uit. Na uitschrijving kunnen zij geen beroep meer doen op de sociale voorzieningen in Nederland. Ook kunnen ze dan geen officiële documenten aanvragen.

Voornemen tot uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP)

Naam Geboortedatum
Ahmadi, A 27-04-1989
Antczak, PP

17-03-1994

Antczak, I 25-06-2020
Busuioc, AR 11-11-1993
Jankowska, SK

04-01-1992

Macke, JW 05-06-1971
Mihai, M 08-03-2000
Mitula, P

28-08-1988

Stuart, PR 13-02-1998
Tyska, DT

20-08-2000

Vechiu, E

04-09-1989

Winkler, J 25-11-1997

 

Besluit ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP)

Naam Geboortedatum
van Hirtum, JH  04-09-1966
van Hirtum, T 07-07-2000
Tomeci, F

15-04-1984

 

Dien een bezwaar in als je het niet eens bent met het besluit

Dit doe je binnen 6 weken na de verzending van dit besluit. Het gemotiveerde bezwaarschrift stuur je naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel, Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel.

Staat jouw naam hierboven of weet je waar iemand van deze personen verblijft? Neem dan contact op met Burgerzaken van gemeente Boxtel via burgerzaken@boxtel.nl of via (0411) 65 59 11.