Uitschrijvingen uit de basisregistratie personen (BRP)

Na onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij ingeschreven staan. Dat wil zeggen dat zij voor de gemeente, administratief gezien, verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland wonen. Burgemeester en wethouders van Boxtel hebben het voornemen betrokkene uit te schrijven, volgens artikel 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP).  Als wij binnen vier weken na de datum van verzending van het voornemen geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij bovenstaande personen uit. Na uitschrijving kunnen zij geen beroep meer doen op de sociale voorzieningen in Nederland en ook geen officiële documenten aanvragen. Het betreft de volgende personen:

Voornemen tot uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP)

Naam                                       Geboortedatum

Aris Wibowo                             12-04-1979

Bouwen, AWJLM                      02-02-1967

Ciuculan, D                              08-10-1987

Gegieckas, S                           08-08-1995

Besluit ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP)

Naam                                       Geboortedatum

Aftene, MA                               29-07-1976

Ambrosio Monteiro, BM            30-01-1996

Bratuc, G                                 02-04-1976

Bratuc, O                                 21-12-1978

Ciangau, M                              19-01-1997

Draghici, MI                             27-02-1992

Galea,PV                                 11-09-1983

Gameiro Monteiro, PJ               27-02-1972

Gauri, M                                  03-08-1999

Iliywz, S                                   03-02-2000

Miron, MF                                28-03-1997

Olaru, A                                   22-12-1995

Ponti, M                                   25-09-1981

Dien een bezwaar in als je het niet eens bent met het besluit

Dit doe je binnen 6 weken na de verzending van dit besluit. Het gemotiveerde bezwaarschrift stuur je naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel, Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel.

Staat jouw naam hierboven of weet je waar iemand van deze personen verblijft? Neem dan contact op met Burgerzaken van gemeente Boxtel via burgerzaken@boxtel.nl of via (0411) 65 59 11