Uitschrijvingen uit de basisregistratie personen (BRP)

Na onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij ingeschreven staan. Dat wil zeggen dat zij voor de gemeente, administratief gezien, verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland wonen. Burgemeester en wethouders van Boxtel hebben het voornemen betrokkene uit te schrijven, volgens artikel 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP).  Als wij binnen vier weken na de datum van verzending van het voornemen geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij bovenstaande personen uit. Na uitschrijving kunnen zij geen beroep meer doen op de sociale voorzieningen in Nederland en ook geen officiële documenten aanvragen. Het betreft de volgende personen:

Voornemen tot uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP)

Naam                                       Geboortedatum

Barsan, A                                 15-09-1973

Bogdan, C                                26-09-1976

Brescan, AM                            12-07-1982

Brescan, N                               04-11-1977

Calo, F                                     07-11-1981

Carnu, DC                                14-10-1977

Cercel, DC                               08-01-1997

Ciobanu, C                               06-03-1984

Ciobanu, M                              08-10-1998

Ciurar, P                                  25-06-1964

Condei, G                                13-07-1966

Dumitrascu, NA                        19-08-1990

Girnet, C                                  01-06-1982

Imbrea IA                                 03-11-1996

Kore, M                                    17-11-1965

Lacatus, E                                03-08-1962

Marin, C                                   03-04-1973

Marin, N                                   22-12-1974

Mihai, EC                                 04-02-1976

Nistor, I                                    19-07-1992

Reştea, CM                              10-06-1984

Reştea, M                                23-03-1990

Simion, E                                 06-05-1981

Staicu, IMV                              06-01-1992

Tatar, A                                   20-03-2000

Tatar, P                                   18-05-1998

Vranceanu, NP                         14-05-1986

Zaharia, EF                              20-02-1977

Besluit ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP)

Naam                                       Geboortedatum

Dinu, D                                    25-05-1990

Gulba, L                                  27-01-1987

Kilian, ZM                                 15-10-1980

Kowalski, SP                            18-06-1985

Kwiatkowski, PA                     09-04-1976

Lisenche, EM                          10-11-1987

Lungu, DA                                03-02-1998

Muntean, EF                            04-11-1996

Safta, I                                     16-04-1982

Serban, G                                04-02-1991

Ştefan, RV                               03-02-1984

Sobolewski, AP                        18-09-1995

Tomuş, AM                              09-09-1994

Visan, RM                                23-08-1988

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken na verzending van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel, Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel.


Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande persoon verblijft, neem dan contact op met de Burgerzaken van de Gemeente Boxtel via mail burgerzaken@boxtel.nl of telefonisch via (0411)

65 59 11.