Update corona maatregelen Vion

Vandaag kregen we vragen over het naleven van de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus door Vion. Er zijn met Vion goede afspraken gemaakt over de maatregelen die nodig zijn om verspreiding van het virus te voorkomen. Hierop wordt door de politie en gemeentelijke toezichthouders gecontroleerd. Op dit moment is er geen verhoogd risico met betrekking tot het Coronavirus. Voor zover bij ons duidelijk is, worden medewerkers op de juiste manier vervoerd. De controles hierop worden voortgezet in de komende periode. Er is nu dus geen reden tot het nemen van extra maatregelen. Dit kan anders worden op het moment dat controles of testresultaten een ander beeld geven waaruit blijkt dat er risico’s zijn voor de volksgezondheid.