Update processierups

Door het weer van de afgelopen week zijn op verschillende plaatsen rupsen en beginnende nesten uit bomen en van stammen gewaaid en geregend. Rupsen én brandharen hebben zich hierdoor verspreid in de omgeving. De rupsen kunnen tijdelijk hun toevlucht nemen tot andere boomsoorten of plaatsen. Soms liggen nesten ook verspreid op de weg of in het gras. Dit maakt bestrijding extra lastig. Hierdoor is er ook meer kans dat kinderen of (huis-)dieren met brandharen van de rupsen in contact komen. We doen hard ons best alle meldingen zo snel mogelijk op te pakken. Onze aannemer is volop bezig met het verwijderen van eikenprocessierupsen. De meldingen rond scholen, op sportparken en andere druk bezochte plaatsen zijn grotendeels weggewerkt. Deze week verdubbelen we de capaciteit voor verwijderen van rupsen en nesten.

Bestrijding

We doen hard ons best alle meldingen zo snel mogelijk op te pakken. Onze aannemer is volop bezig met het verwijderen van eikenprocessierupsen. De meldingen rond scholen, op sportparken en andere druk bezochte plaatsen zijn grotendeels weggewerkt. Deze week verdubbelen we de capaciteit voor verwijderen van rupsen en nesten.

  Advies

  • Pak de rupsen en nesten niet op, maar schakel professionele bestrijders in.
  • Ga de rupsen niet te lijf met stofzuigers of branders want daarmee verspreid je de brandharen alleen maar. Het vuur uit de gasbranders is bij lange na niet heet genoeg om de brandharen af te breken.
  • Wees in de omgeving van eiken alert op de aanwezigheid van rupsen en (oude) nesten
  • Wees bij het opruimen van afgewaaide takken of omgevallen eikenbomen alert op de aanwezigheid van rupsen en (oude) nesten.
  • Probeer verblijf op plaatsen waar rupsen, vervellingshuiden of nesten op de bodem aanwezig zijn te vermijden.