Update realisatie zonneparken Boxtel

De gemeente Boxtel heeft in het beleidsakkoord gezegd: “We zetten fors in op de realisatie van zonneparken die landschappelijk goed ingepast kunnen worden.” De realisatie van de vier zonneparken is een wezenlijk onderdeel van onze gemeentelijke bijdrage in de Regionale Energie Strategie (RES). Het proces vanaf start tot realisatie van de zonneparken is weergegeven in een planning, waarbij we nu in de fase van de vergunningsaanvragen zitten. Deze aanvragen zijn in voorbereiding. Onderdeel hiervan zijn de omgevingsdialogen door de initiatiefnemers. Verder heeft   de provincie op 28 mei een ontwerp regelwijziging vastgesteld die onder meer betrekking heeft op zonneparken. Deze ligt tot 11 juli ter inzage.  

Omgevingsdialogen

De omgevingsdialogen voor de vier zonneparken zijn in volle gang. De projectgroep zonneparken van de gemeente heeft tweewekelijks overleg met de initiatiefnemers van de parken om goed op de hoogte te blijven van de voortgang en eventuele ontwikkelingen. Dit zorgt voor een goede samenwerking. De gemeente is als initiatiefnemer aan zet voor de omgevingsdialoog Renbaan - Esschebaan. Voor de andere drie parken zijn de initiatiefnemers van die parken aan zet om de omgevingsdialoog te voeren.  

Daarnaast zijn de initiatiefnemers druk bezig met diverse onderzoeken ter voorbereiding op een vergunningsaanvraag. De verwachting is dat de eerste aanvragen voor een omgevingsvergunning rond 1 juli 2024 worden ontvangen bij de gemeente. Deze aanvragen zullen met de grootste zorgvuldigheid worden behandeld.

Heb je input die belangrijk is voor het ontwerp en de landschappelijke inpassing van de zonneparken? Dit kun je het beste inbrengen tijdens de omgevingsdialogen. Zodra de vergunningaanvraag is ingediend start de fase waarin zienswijze en beroep mogelijk is. Actief meedenken over de inrichting is dan niet meer mogelijk.  

Overgangsrecht provincie en ontwerp regelwijziging

Op 28 mei 2024 hebben Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Brabant het ontwerp TAM-Omgevingsverordening – regelwijziging 1 vastgesteld. Ga naar de ontwerpwijziging

Het ontwerp ligt van 31 mei 2024 tot en met 11 juli 2024 ter inzage bij de provincie. Belangrijk hierin is het overgangsrecht voor vergunningen voor zonneparken die nu in voorbereiding zijn. Vergunningen die verleend worden voor 1 juli 2025 vallen onder de huidige verordening.   

Meer informatie

Heb je nog vragen over bovenstaande informatie of over het zonneparken-project algemeen? Stuur dan een e-mail naar duurzaamheid@boxtel.nl.  

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Wist je dat we iedere week een digitale nieuwsbrief versturen met daarin een nieuwsoverzicht? Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief en ontvang het nieuws in de gemeente in jouw mailbox.