Vacature Lid Monumentencommissie Boxtel

Denk jij een steentje bij te kunnen dragen aan het behoud van de Boxtelse rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, beschermde dorpsgezichten en gevelwanden? In verband met het aftreden van een lid van de Monumentencommissie Boxtel, komt de commissie graag in contact met kandidaten die deze vraag positief beantwoorden.

De functie

De Monumentencommissie Boxtel behartigt het behoud van en brengt adviezen uit over cultuur- en bouwhistorie aan eigenaren en belanghebbenden bij het onderhoud, de verbouw en restauratie van monumenten. Ook brengt zij adviezen uit aan het College van B&W over het verlenen van monumentenvergunningen en daarnaast over eventuele subsidieverlening.

Kennis van de gemeente is een pré

Dit in verband met de huidige samenstelling van de (onafhankelijke) commissie. Kandidaten dienen vanuit hun specifieke kennis, achtergrond en ervaring een actief monumentenbeleid mede te stimuleren en te helpen uitvoeren. Ook kandidaten die een opleiding in de bouwhistorie en/of restauratie hebben gevolgd en met enthousiasme ervaring willen opdoen in de Boxtelse monumentensituatie, worden van harte uitgenodigd om op deze vacature te reageren.

Samenkomen in de avond en werkbezoeken overdag

De Monumentencommissie Boxtel bestaat uit vijf externe leden en een voorzitter, aangevuld met een ambtelijk secretaris. De commissie komt een keer per maand in de avond samen. Ook kan het voorkomen dat er overdag werkbezoeken zijn. De leden van de commissie ontvangen voor het bijwonen van bijeenkomsten, werkbezoeken enz. een vergoeding.

Eerste stap is een kennismakingsperiode

Hierna vindt een eventuele voordracht plaats aan het College van burgemeester en wethouders. Daarna volgt een benoeming van vier jaar door dit college. Deze benoeming kan maximaal twee keer verlengd worden met een periode van vier jaar.

Meer informatie en aanmelding

Voor nadere informatie neem je contact op met de voorzitter van de commissie, mevrouw Schoenmakers, tel. (0411) 631 487. Voor vragen over de procedure neem je contact op met de secretaris van de commissie, mevrouw van den Elshout-van Veeren, via a.v.veeren@mijngemeentedichtbij.nl.

Ben je enthousiast om aan de slag te gaan als Lid Monumentencommissie Boxtel? Reageer dan via a.v.veeren@mijngemeentedichtbij.nl tot 19-07-2019.