Vacature nieuwe burgemeester opengesteld

Ben jij of ken jij degene die gaat meewerken als burgemeester van Boxtel? Heb jij het lef dat we zoeken om deze uitdaging aan te gaan? Solliciteer dan. De vacature staat open tot 6 mei.
 

Op 8 april 2019 heeft commissaris van de Koning Wim van de Donk, tijdens een extra raadsvergadering de profielschets voor onze nieuwe burgemeester ontvangen. Hierin staat wat we in Boxtel van onze burgemeester verwachten. Dit is in vier rollen samengevat. De gebruikelijke competenties zijn niet opgenomen in de profielschets omdat deze vaardigheden landelijk zijn opgesteld en vanzelfsprekend zijn. De commissaris van de Koning start hiermee de sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester. Deze functie is vacant, omdat Mark Buijs burgemeester is geworden in Oosterhout. Sinds eind november 2018 is Fons Naterop waarnemend burgemeester van onze gemeente. 

Gemeentehuis Boxtel

Vertrouwenscommissie

De profielschets is opgesteld door de vertrouwenscommissie. Hierin zijn alle politieke partijen vertegenwoordigd aangevuld met een vertegenwoordiging uit het college, de gemeentesecretaris en de plaatsvervangend voorzitter van de raad. De commissie wordt ondersteund door de griffie.

Via een enquête, een inloopbijeenkomst, de aanwezigheid op diverse weekmarkten en het betrekken van alle scholen kregen inwoners -van jong tot oud- de gelegenheid om mee te denken. Op de enquête hebben we 413 reacties ontvangen. Een ruime meerderheid van de deelnemers heeft ook de open vraag ingevuld. Waardevolle informatie, die de vertrouwenscommissie heeft vertaald in de profielschets.

Vervolg

Nu de profielschets in handen is van de commissaris van de Koning gaat de volgende fase in van de procedure om te komen tot een nieuwe burgemeester. De vacature is op 15 april 2019 in de Staatscourant geplaatst. De reactietermijn is drie weken. Een week na 6 mei maakt de commissaris het aantal sollicitaties bekend, om hoeveel mannen en vrouwen het gaat en ontvangen we een globale duiding van de achtergronden. 

Daarna spreekt de commissaris van de Koning de belangstellenden. Vervolgens is de vertrouwenscommissie aan zet. Deze krijgt inzage in alle sollicitaties, voert gesprekken met kandidaten en geeft advies aan de gemeenteraad. De gehele gemeenteraad beslist vervolgens welke kandidaat voor benoeming wordt voorgedragen.

Benoeming

De benoeming gebeurt door de Kroon: de koning en de verantwoordelijke minister. In dit geval is dat de minister van Binnenlandse Zaken. Burgemeesters worden benoemd bij Koninklijk Besluit voor een periode van 6 jaar. De verwachting is dat de nieuwe burgemeester Fons Naterop aan het einde van dit jaar op kan volgen.