Week van de Alfabetisering

Van 9 t/m 15 september is de Week van de Alfabetisering. Stichting Lezen & Schrijven zet zich dan  samen met zoveel mogelijk mensen, bedrijven en organisaties in voor een samenleving waarin ruimte is voor een leven lang ontwikkelen. Zodat meer mensen de kans krijgen om ook op latere leeftijd beter te leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer of smartphone. Dat is belangrijk, want onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen.

Opening Taalhuis

Wethouders Maruška Lestrade en Eric van den Broek openen op 12 september het Taalhuis voor laaggeletterde inwoners in de bibliotheek in Boxtel. Het Taalhuis heeft een herkenbare plek waar inwoners terechtkunnen voor advies en ondersteuning.

Ruim 3700 inwoners van de gemeente zijn laaggeletterd. Met het Taalhuis wil de gemeente zoveel mogelijk laaggeletterden ondersteunen. Het plan voor een Taalhuis is ontwikkeld samen met gemeente Sint-Michielsgestel en Vught.