Zitting van het centraal stembureau inzake beslissing geldigheid ingeleverde kandidatenlijsten en nummering

Gemeenteraadsverkiezingen 2020 door herindeling gemeente Haaren.

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 18 november 2020 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt, ingevolge artikel I 2 van het Kiesbesluit bekend, dat dit bureau op vrijdag 9 oktober 2020 om 16:00, in de zittingsruimte in een openbare zitting zal beslissen over

  • de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
  • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
  • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering en
  • de nummering van de geldig verklaarde lijsten.

Plaats:  Boxtel

De voorzitter voornoemd,

R. van Meygaarden