Ondernemers

meewerkend boxtel

In de gemeente Boxtel kunnen inwoners, bedrijven, instellingen en organisaties het beste uit zichzelf en hun omgeving halen. De gemeente Boxtel stimuleert en ondersteunt opbouwende initiatieven op een eigenzinnige en creatieve wijze. Natuurlijk zijn er regels, maar regels zijn er om mensen verder te helpen en niet om hen af te remmen.

Ondernemen in een aantrekkelijke omgeving?

Dat kan! Wij werken van buiten naar binnen en faciliteren ondernemers proactief zodat zij het beste uit hun onderneming kunnen halen. Van buiten naar binnen betekent dat de behoeften van ondernemers worden vertaald naar de gemeentelijke organisatie. Pas dan wordt er gewerkt aan een goed ondernemersklimaat.

Meewerkend boxtel wil kansen creëren en pakken, initiatief tonen, meedoen en actief zijn. Daarom zoeken wij waar nodig en waar mogelijk samen met ondernemers naar flexibiliteit in de opstelling, interpretatie en toepassingen van wet- en regelgeving

Ruimte om te ondernemen

Ondernemen in een aantrekkelijke, groene en goed bereikbare omgeving? Te midden van de stedendriehoek Eindhoven – Tilburg – Den Bosch? En dichtbij snelwegen en een centraal station? Dat is Boxtel.

De gemeente Boxtel heeft vier bedrijventerreinen met in totaal ongeveer 35.000 m2 bedrijfsruimte. Gemeente Boxtel werkt graag mee bij het aanbieden van bedrijfskavels onder aantrekkelijke voorwaarden.

We leveren graag onze medewerking en luisteren goed naar ondernemers. We staan open voor ondernemers die initiatief tonen en met een eigen idee of voorstel komt. We gaan na wat de mogelijkheden zijn, zonder ons direct te laten leiden door de regels.

Ondernemers pur sang

Wij organiseren, ontwikkelen en werken samen om bedrijven te helpen groeien. Het geeft ons energie, maakt ons trots en biedt werkgelegenheid en welvaart aan onze inwoners. Wij denken en handelen als ondernemers.

Juist daarom zijn veel Boxtelse bedrijven al decennialang in onze gemeente gevestigd. Wij streven altijd naar een lange-termijn-relatie, maar niet ten koste van alles. Bovendien zijn we zeer kritisch als bedrijven zich in onze gemeente willen vestigen, hoewel we nog ruimte beschikbaar hebben op onze bedrijventerreinen.

Maar wanneer een bedrijf werkelijk het profiel van een duurzame, betrouwbare onderneming heeft, doen we meer dan ze gewoon verwelkomen. We werken mee om hen te helpen zo succesvol mogelijk te worden.

Helaas, niet alles kan…

Regels zijn er om ondernemers verder te helpen en niet om af te remmen. Daarom zoekt de gemeente Boxtel samen met ondernemers naar flexibiliteit in de opstelling, interpretatie en toepassingen van wet- en regelgeving.

Wij zijn een gemeente waar iedereen het beste uit zichzelf moet kunnen halen. Daarom gaan we met u op zoek naar de mogelijkheden. Niet alles kan maar er is vaak meer mogelijk dan men denkt. Samen kijken we naar wat er wel mogelijk is in meewerkend boxtel.