Bedrijventerreinen in Boxtel

De gemeente Boxtel heeft vier bedrijventerreinen met in totaal ongeveer 35.000 m2 bedrijfsruimte. Boxtel beschikt op dit moment over 1,27 hectare direct uitgeefbaar bedrijventerrein. Met het in gebruik nemen van bedrijventerrein Vorst kan dit flink stijgen.

De visie van Boxtel over de bedrijventerreinen staat in de economische visie (629 KB). Eén van de instrumenten behorende bij de economische visie is het gronduitgifteprotocol. Dit protocol kunt u opvragen via Miranda Wolf. Zij is bereikbaar via (0411) 65 53 90 of via mwo@boxtel.nl

Bekijk de publieksversie gronduitgiftebeleid (1.2 MB).

Wilt u zich inschrijven voor bouwgrond op een van onze bedrijventerreinen? Lees dan de tekst over bouwgrond bedrijven.

Locaties bedrijventerreinen:

Grondprijzen

Op 21 mei 2013 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de Grondprijzenbrief 2013 (100 KB) vastgesteld.

Voor bedrijventerreinen is een vaste marktconforme grondprijs vastgesteld. Onderscheid wordt gemaakt tussen reguliere en zichtlocaties. De aanwijzing van reguliere en zichtlocaties wordt door het college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld.

  • Reguliere zichtlocatie: € 160,- (excl. BTW) per m2 perceeloppervlakte
  • Zichtlocatie: € 190,- (excl. BTW) per m2 perceeloppervlakte