150 kV station

Meer informatie

 • Documenten - onder andere bestemmingsplan Vorst, presentaties, nieuws en nieuwsbrieven

Andere projecten in hetzelfde gebied

Vergaderingen

Contact

Verlening vergunningen:

Planning en uitvoering project:

  kV staat voor kilovolt, een eenheid waar stroomspanning mee wordt aangegeven. Het 150 kV-station is een verdeelstation waar de spanning (150 kilovolt) wordt omgezet naar een lagere waarde. Ter vergelijking: op een stopcontact staat 230 volt.

  Sinds de komst van het datacenter van Rabobank Nederland in 2009 is er de noodzaak tot realisering van een trafostation (10-150 kV station in vaktermen) om een duurzame en een continue stroomvoorziening voor zowel onze bedrijven als onze inwoners. De netwerkbeheerders Tennet en Enexis moeten daarom een 150 kV-station oprichten om het datacenter van stroom te blijven voorzien.

  Bouw kV-station

  Op woensdag 23 oktober 2013 organiseerden Enexis en TenneT een openbare informatieavond in gemeenschapshuis De Orion in Lennisheuvel. Tijdens deze avond informeerden beide bedrijven de inwoners van Lennisheuvel over de bouw van het 10-150 kV-station op bedrijventerrein Vorst A.

  Op Enexis.nl/actueel staat alle informatie over de bouw van het station, waaronder een 3D-film, een folder en de presentatie van 23 oktober.

  'Bronzen locatie' kV-station krijgt zilveren randje

  Sinds de raadsvergadering van 28 mei volgde de gemeente Boxtel een tweesporenbeleid rond de zoektocht naar een locatie voor het 10-150 kV-station. Tijdens de raadsvergadering bleek dat het terrein van BioMérieux gezien werd als de beste locatie voor het kV-station. De gemeente heeft daarom, conform de motie van de gemeenteraad, de afgelopen weken getracht de kopers, Enexis en TenneT, en de verkoper van het terrein, Saris & Partners Makelaars, bij elkaar te brengen. Uit de recente correspondentie vanuit deze partijen blijkt dat zij er helaas niet uit komen.

  Met het stuklopen van het spoor BioMérieux, is het tweesporenbeleid feitelijk tot een eind gekomen. De gemeente zet nu dan ook alles in op optimalisatie van de andere locatie, Vorst A haaks op de Keulsebaan. Binnen de mogelijkheden gaan we, samen met ZegneetegenkV en de inwoners van Lennisheuvel, kijken hoe we de locatie Vorst A aan de Keulsebaan kunnen optimaliseren.

  De laatste stand van zaken is gedeeld met het actiecomité, waarbij het college waardering heeft uitgesproken voor de betrokkenheid van ZegneetegenkV bij dit onderwerp. Gezamenlijk zetten we nu alles op het verzilveren van het randje om de bronzen plak voor de locatie.

  Het laatste nieuws over 150 kV Station