Ontwikkelingsplan Ladonk

De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), de Werkgeversvereniging Boxtel (WeB) en de gemeente Boxtel hebben een ontwikkelingsplan opgesteld waarin verbeterplannen voor het gebied Ladonk worden gemaakt. Het Ontwikkelingsplan Ladonk (6.7 MB) is in september 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. Op basis van de nieuwe ontwikkelingsvisie kunnen we keuzes maken en prioriteiten stellen in de uitvoering van de projecten. 

Wat willen we ermee bereiken?

De hoofddoelstelling van de Ontwikkelingsvisie is de verbetering van het verblijfs- en vestigingsklimaat op het bedrijventerrein door:

 • goede ontwikkelingsmogelijkheden voor alle deelgebieden
 • goede match tussen gebruiksfunctie en uitstraling van het terrein
 • goede bereikbaarheid voor ondernemers, hun bezoekers en leveranciers

De uitstraling van het bedrijventerrein wordt beter als:

 • bedrijven met gelijke functies bij elkaar staan
 • er samenhang is met het omringende landschap
 • het verkeer overzichtelijk door het gebied wordt geleid
 • de inrichting van de openbare ruimte op orde is
 • alle verkeersdeelnemers veilig hun route kunnen afleggen

Nieuw bestemmingsplan Ladonk

Het ontwikkelingsplan vormt het uitgangspunt voor het nieuwe bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Ladonk, inclusief de plandelen Vorst A en Vorst B. In 2012 zijn de werkzaamheden gestart voor de voorbereiding van het bestemmingsplan en de onderzoeken.

Het uitvoeren en op elkaar afstemmen van de benodigde onderzoeken voor dit gehele bestemmingsplan (Ladonk inclusief Vorst A en B) kost echter veel tijd. Dit zou leiden tot een ongewenste vertraging van het bestemmingsplan voor de plandelen Ladonk en Vorst A. Daarom is gekozen voor een knip in de bestemmingsplanvorming namelijk:

 • Een actualiseringsplan voor het bedrijventerrein Ladonk, inclusief plandeel Vorst A, genaamd het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Ladonk’. Dit bestemmingsplan wordt nu in procedure gebracht. Het streven is om aan de wettelijke termijn, namelijk vaststelling voor 1 juli 2013, te voldoen.
    
 • Een ontwikkelingsgericht bestemmingsplan voor plandeel Vorst B. Dit bestemmingsplan wordt in de loop van 2013 in procedure gebracht zodra de onderzoeken zijn afgerond. 


Het actualiseringsplan is nu gereed om in procedure te worden gebracht. Dit bestemmingsplan omvat het bestaande bedrijventerrein Ladonk inclusief Vorst A. Een nieuwe uitbreiding van het bedrijventerrein ten opzichte van het reeds planologisch als zodanig bestemde bedrijventerrein wordt met dit plan niet mogelijk gemaakt.