Beleidsplatform Winkelcentra Boxtel (BWB)

Contact

Voor vragen over of aan Beleidsplatform Winkelcentra Boxtel kunt u contact opnemen met de secretaris, mevrouw Anke van Schaaijk-Wellerd:

In het Beleidsplatform Winkelcentra Boxtel (BWB) werken ondernemers en de gemeente samen aan de kwaliteit van de winkelcentra in onze gemeente. Het BWB adviseert het gemeentebestuur bij beleidsvraagstukken rond de winkelcentra, maar werkt vooral aan concrete projecten om de winkelcentra aantrekkelijker te maken. Aantrekkelijker voor de consument, voor de ondernemers en voor de inwoners van Boxtel. Problemen en kansen worden gezamenlijk en in goed overleg opgepakt. 

Detailhandel- en horecavisie

Op 22 mei 2014 is er een bijeenkomst geweest met ondernemers. Sinds die avond werken ondernemers en gemeente nauw samen om voortvarend tot keuzes te komen. Vertegenwoordigers van de winkelcentra, de horeca en Centrummanagement vormen hiervoor namens ondernemers de klankbordgroep. De gemeente ondersteunt en faciliteert dit proces van harte.

Goede basis voor gezamenlijke discussie

Bureau BRO uit Boxtel heeft, op verzoek van Centrummanagement Boxtel, tijdens de zomer onderzoek uitgevoerd om de detailhandel- en horecavisie te actualiseren. Dit is de laatste noodzakelijke aanvulling op de vier visies, die eerder op verzoek van Centrummanagement zijn opgesteld. De gemeente Boxtel heeft het onderzoek van BRO gefaciliteerd en bekostigd.

Maandag 15 september is dit rapport besproken met de klankbordgroep. BRO heeft daarna de laatste hand gelegd aan het rapport. Dit kunt u hieronder downloaden. De discussie kan dan in alle openheid gevoerd worden.

Discussieavond over detailhandelsvisie

De klankbordgroep van ondernemers heeft op woensdag 8 oktober 2014 een tweede avond over de economie georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde BRO haar onderzoek, inclusief conclusies en aanbevelingen. Zo'n 150 mensen waren aanwezig bij deze bijeenkomst. Er was ook ruime gelegenheid om met elkaar de discussie aan te gaan over onze economie.

Deelnemers BWB

 • Ondernemingsvereniging Centrum Boxtel

  • De heer F. van den Borne (voorzitter) - Filipe Mode
  • De heer R. Jansen (penningmeester) - Rabobank Dommel en Aa
  • Mevrouw J. van Uden - 3trend 
  • De heer M. Jansen - La Gare Clothing
  • Mevrouw Y. Goossens - PROEF! Culinair 

 • Ondernemersverenging Liempde 

  • Mevrouw T. van Nunen (voorzitter) - Van Nunen Design
  • De heer P. van Baaren (secretaris) - Van Baaren Advocatuur
  • De heer P. van Hees (penningmeester) - Liba Campers B.V. 
  • Mevrouw D. van Laarhoven - Van 't Laarhof 
  • De heer J. Tax - Coop supermarkt Liempde
  • Mevrouw. M. van Son - Van Son tools 
  • De heer W. Beerens - Keurslager Willy Beerens 

 • Winkeliersvereniging Selissen 

  • De heer B. van Roosmalen 

 • Ondernemers Winkelcentrum Oosterhof 

  • De heer H. van Erp (voorzitter) - Dierenspeciaalzaak Dobey

 • Gemeente Boxtel

  • Burgemeester M. Buijs (voorzitter)
  • Mevrouw A. van Schaaijk-Wellerd (secretaris)

Optioneel:

 • Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Boxtel / Liempde 

  • De heer R. Strik (voorzitter) - Kwalitaria Strik
  • De heer W. Toonders (secretaris) - Plein2 
  • Mevrouw A. van Brussel (penningmeester) - 
  • De heer W. van Dinther - Hart van Boxtel, Feestcafe de Nozem, Eetcafe de Ketting
  • Mevrouw C. Wijnstok - Le Temps Perdu
  • Mevrouw Y. Dekkers-van Zantvoort 

 • Kamer van Koophandel

  • Mevrouw C. Ottens

 • Platform Toerisme en Recreatie

  • Mevrouw M. Maas (Beleef Boxtel)