Leningen voor starters

OndernemersLift+ faciliteert en stimuleert innovatieve, startende en groeiende ondernemers in de regio Noordoost-Brabant. Zij brengt ondernemers in contact met interessante marktpartijen of kennisinstellingen. De partners binnen haar netwerk kunnen direct van waarde zijn bij het creëren van groeikansen en het realiseren van de ideeën en ambities van startende ondernemers.

Daarnaast verstrekt OndernemersLift+ kleine leningen met zeer goede voorwaarden. Het aanvragen van een lening is echter slechts mogelijk tot eind 2017. In aanmerking voor de leningen komen startende of groeiende ondernemingen die tot en met 5 jaar ingeschreven zijn bij de KvK en die gevestigd zijn of zich gaan vestigen in Noordoost-Brabant.

Het gaat om de volgende twee soorten leningen:

  • Een Pre-Seed-lening (372 KB)
    Dit is een lening voor startende ondernemers in de opbouwfase van het bedrijf. De lening kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld het opstellen van een businessplan en een marktanalyse of -onderzoek.

  • Een Proof-of-Concept-lening (210 KB)
    Deze lening biedt ondernemers de mogelijkheid om een technische haalbaarheidsstudie uit te voeren voor een concept of een idee.

Lees meer over de algemene voorwaarden van de leningen van OndernemersLift+ (192 KB).