Meer informatie

Economische stimulering

In 2015 is het economische aanvalsplan opgesteld en is er 1 miljoen euro beschikbaar gesteld om de economie van Boxtel te stimuleren.

Een deel van dit bedrag is gereserveerd om initiatieven te stimuleren. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, moeten initiatieven aan de volgende vier criteria voldoen:

  • Het initiatief wordt ge-cofinancierd: de aanvrager en/of een derde partij financiert mee.
  • Het initiatief versterkt de economie duurzaam (vliegwieleffect).
  • Het initiatief kan op korte termijn worden uitgevoerd.
  • Het initiatief is revolverend: de verleende subsidie wordt (deels) terugbetaald. Het geld dat zo terugkomt, kan opnieuw worden ingezet.

Heeft u een initiatief dat aan de voorwaarden voldoet? Vul dan het aanvraagformulier in en mail dit naar gemeente@boxtel.nl