Meer informatie

Verhuizing naar kernwinkelgebied

Winkeliers in Boxtel die willen verhuizen naar het kernwinkelgebied kunnen een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor de verhuisregeling. De stimuleringsbijdrage is onderdeel van het plan om een bruisend en compact centrum te creëren.

Wethouder Eric van den Broek (Economie): “We willen op deze manier de vrijgekomen winkelpanden invullen door winkels van ondernemers die buiten de kern van het winkelgebied gevestigd zijn. De bijdragen kunnen net de drempel verlagen voor ondernemers om hun winkel te (her)openen in het centrum.”

Voorwaarden

Bent u winkelier in Boxtel en wilt u verhuizen naar het kernwinkelgebied? En wilt u gebruik maken van de subsidieregeling? Dan gelden er wel een paar voorwaarden. Deze voorwaarden vindt u in de subsidieregeling 'Toekenning verplaatsingskosten ter ondersteuning van de winkeliers in Boxtel bij de verhuizing naar kernwinkelgebied Boxtel-Binnen.'

Meer informatie

Heeft u na het lezen van de subsidieregeling nog vragen? Neem dan contact op met gemeente@boxtel.nl.