Meer informatie

Verhuizing naar kernwinkelgebied

Ondernemers kunnen een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor de verhuisregeling. De stimulering is onderdeel van het plan om een bruisend en compact centrum te creëren.

Wethouder Eric van den Broek (Economie): “We willen op deze manier de vrijgekomen winkelpanden invullen door winkels van ondernemers die buiten de kern van het winkelgebied gevestigd zijn. We proberen één jaar uit of de verleende stimuleringsbijdragen vruchten afwerpen."

"Is dat het geval, dan verlengen we de regeling. De bijdragen kunnen net de drempel verlagen voor ondernemers om hun winkel te (her)openen in het centrum.”

Bent u ondernemer in Boxtel? En wilt u verhuizen naar het kernwinkelgebied? Neem dan contact op met gemeente@boxtel.nl