Stimuleringsbijdrage voor verhuizing naar kern winkelgebied

Meer informatie

Websites

De gemeente stelt een stimuleringsbijdrage beschikbaar voor ondernemers die willen verhuizen naar het kernwinkelgebied in Boxtel. Doel is om het winkelgebied in hartje Boxtel te versterken. In totaal is er €100.000 beschikbaar om ondernemers naar het centrum te trekken.

Ondernemers kunnen een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor de verhuisregeling. De stimulering is onderdeel van het plan om een bruisend en compact centrum te creëren.

Wethouder Eric van den Broek (Economie): “We willen op deze manier de vrijgekomen winkelpanden invullen door winkels van ondernemers die buiten de kern van het winkelgebied gevestigd zijn. We proberen één jaar uit of de verleende stimuleringsbijdragen vruchten afwerpen."

"Is dat het geval, dan verlengen we de regeling. De bijdragen kunnen net de drempel verlagen voor ondernemers om hun winkel te (her)openen in het centrum.”

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling geldt er een aantal voorwaarden. Ondernemers kunnen een aanvraag indienen als:

  1. de aanvrager beschikt over alle benodigde vergunningen en/of ontheffingen om de onderneming te kunnen exploiteren.
  2. de onderneming past binnen het centrum en bijdraagt aan de leefbaarheid van het centrum. 
  3. de onderneming geschikt is voor de bestemming van het pand.

Bekijk de subsidieregeling voor alle voorwaarden - gepubliceerd op 16 november 2015.

Aanvragen bijdrage

Bent u ondernemer in Boxtel? En wilt u verhuizen naar het kernwinkelgebied? Neem dan contact op met gemeente@boxtel.nl.