De Bosscheweg is een belangrijke toegangsweg voor Boxtel. Om het verkeer in de toekomst veilig en goed te laten doorstromen gaan we de Bosscheweg herinrichten. Het gaat hierbij om het stuk tussen rotonde Dukaat en rijbaan De Ketting.