De Molenwijkseweg wordt veel gebruikt door fietsers. Een deel van de Molenwijkseweg, tussen de komgrens met Esch en de Halderheiweg, is daarom een fietsstraat geworden. De maximale snelheid voor de hele Molenwijkseweg is inmiddels 30 km per uur. Om het nog veiliger te maken voor scholieren en alle andere fietsers tussen het centrum en sport- en recreatievoorzieningen, wordt nu het deel van de Molenwijkseweg tussen Ronduutje en de Parkweg heringericht.

Doelen herinrichting Molenwijkseweg

Met de herinrichting van Molenwijkseweg willen we:

 • de verkeersveiligheid verbeteren
  • verbeteren oversteekvoorzieningen vanuit de wijk Selissenwal naar park Molenwijk
  • de 30 km per uur zone uitbreiden: de hele Molenwijkseweg inclusief alle kruisingen
  • de overzichtelijkheid en capaciteit Kruising Parkweg - Molenwijkseweg vergroten
  • de toegang naar het parkeerterrein MEP verbeteren, met scheiding van langzaam verkeer
  • een voetpad aan de Molenwijkseweg aanleggen, naast het park Moorwijk
  • het ontwikkelplan Moorwijk ontsluiten 
 • de onderhoudswerkzaamheden die nodig zijn uitvoeren 
 • het fietsnetwerk vanaf Ronduutje tot en met Halderheiweg verstevigen 
 • huisaansluitingen vervangen en hemelwater (HWA) van bestaande riolering afkoppelen
 • het parkeerterrein MEP vergroten

Ronduutje - Redoutestraat. Je ziet de nieuwe situatie waarin de weg smaller is en de fietser een belangrijkere plek krijgt door middel van een fietssuggestiestrook. 

Molenwijkseweg tussen Gildenhof en de Redoutestraat. Je ziet de nieuwe situatie waarin de weg smaller is en de fietser een belangrijkere plek krijgt door middel van een fietssuggestiestrook. 

Molenwijkseweg - Selissenwal - kruising Parkweg. Je ziet de nieuwe situatie waarin de weg smaller is en de fietser een belangrijkere plek krijgt door middel van een fietssuggestiestrook.