Het doel van het programma Kloppend Hart van Het Groene Woud is om het gebied het ecologisch, toeristisch/recreatief en sociaaleconomisch te verbinden. Daarbij om de natuurkernen in Het Groene Woud en het omliggende cultuurlandschap te versterken.

Van 2014 tot 2020 is het uitvoeringsprogramma gerealiseerd. Gemeenten Boxtel, Best en Meierijstad, (vrijwilligers)stichtingen, ondernemers en enthousiaste bewoners werkten intensief samen om het landschap allure te geven. Met als resultaat aaneengesloten en toegankelijke natuurgebieden, groot wild, gastvrije kernen en tot leven gewekt erfgoed.

Binnen het uitvoeringsprogramma Kloppend Hart van Het Groene Woud vallen 13 projecten. Deze projecten worden uitgevoerd met behulp van professionals, vrijwilligers, de provincie en een aantal gemeenten, waaronder de gemeente Boxtel.

Projecten Kloppend hart van Het Groene Woud

De volgende 13 projecten zijn gerealiseerd binnen het programma Kloppend hart van Het Groene Woud. Projecten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 en 13 zijn geheel of gedeeltelijk uitgevoerd binnen onze gemeentegrens.

Video over Landschap van allure - Kloppend Hart van het Groene Woud