Fietsonder­doorgang Tongersestraat

We maken een fietsonderdoorgang onder de sporen in de Tongersestraat. Hiermee zorgen we voor een goede en veilige verbinding voor langzaam verkeer.

De planning

De besluitvorming over deze plannen was verwacht in de raadsvergadering van 8 oktober 2019. Aangezien deze plannen ook zijn gebaseerd op het PAS, wordt de besluitvorming nu nog aangehouden. Het nieuwe rekenprogramma is ook voor dit plan van belang. Op basis hiervan wordt duidelijk of deze plannen kunnen worden aangepast en de lopende procedure voortgezet kan worden. Zo niet dan moet ook voor deze plannen een nieuwe procedure doorlopen worden.