Tijdens fase 1 van het project Programma Hoogfrequent Spoorvervoer werken we aan de aanleg van Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg. Ook werken we aan de aansluiting van Tongeren op deze verbindingsweg en de verkeersmaatregelen om doorgaand verkeer te ontmoedigen.