Plannen PHS ter inzage

Van 3 mei tot en met 13 juni 2019 kun je bij de balie van het gemeentehuis, in de bibliotheek of op Ruimtelijkeplannen.nl de volgende stukken bekijken:

  • ontwerpbestemmingsplan voor de fietsonderdoorgang Tongersestraat
  • ontwerpbestemmingsplan voor de Keulsebaan
  • ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder - Keulsebaan
  • voornemen tot een herbegrenzing van Natuur Netwerk Brabant