Langdurig een laag inkomen

Een laag inkomen kan ervoor zorgen dat leuke dingen niet aan de orde zijn. Als u drie jaar of langer van een laag inkomen moet leven, kunt u in aanmerking komen voor de individuele inkomenstoeslag. Dit is een geldbedrag dat u in één keer ontvangt en vrij kunt besteden. De gemeente Boxtel kent de toeslag eenmaal per jaar toe. De hoogte van het bedrag stellen we jaarlijks opnieuw vast. U dient hiervoor ieder jaar een aanvraag in bij WegWijs.

Lid worden van een club of een dagje uit

Het is leuk om lid te zijn van een sportclub, muziek te maken bij een vereniging of naar het theater of een pretpark te gaan. Natuurlijk doet u graag mee. Maar dat kost geld. Het Welzijnsfonds kan uitkomst bieden. Dit fonds is voor mensen met een laag inkomen en geeft vergoedingen voor leuke activiteiten. Hiervoor kunt een aanvraag indienen bij WegWijs. Uw inkomen van de maand januari van het kalender­jaar is bepalend voor het recht op de regeling. Het toegekende bedrag kunt u naar eigen inzicht besteden.

Dure zorgverzekering

In Nederland is een zorgverzekering verplicht. Dit is voor iemand met een laag inkomen een groot bedrag per maand. Wij hebben een collectieve en daarmee goedkope zorgverzekering geregeld bij CZ en VGZ. Bovendien hebben we vergoedingen ingekocht.

Deze zorgverzekering is bedoeld voor mensen die een inkomen hebben tot maximaal 120 procent van de bijstandsnorm. De gemeente Boxtel betaalt een deel van de premie.

Heeft u nu geen basisverzekering bij CZ of VGZ?

Dan kunt u niet deelnemen aan de collectieve ziektekostenverzekering. U dient zélf uiterlijk 1 januari een basisverzekering bij een van deze verzekeraars af te sluiten.

Heeft u interesse in een zorgverzekering via de gemeente? Meer informatie kunt u vinden op www.gezondverzekerd.nl. Wilt u een aanvraag indienen, neem dan contact op met WegWijs. 

Zorgtoeslag

Zorgkosten zijn vaak erg hoog. Ook de premies voor de zorgver­zekering zijn sinds de invoering van de Ziektekostenverzekeringswet gestegen. Wellicht heeft u recht op zorgtoeslag. Kijk voor meer informatie op www.toeslagen.nl.

U kunt daarnaast via ons korting krijgen op de premie van de gemeen­telijke collectieve zorgverze­kering. Lees ook de informatie onder het kopje ‘Dure zorgverzekering’.

Bijzondere bijstand

Het kan voorkomen dat u ondanks een goede zorgverzekering toch een rekening krijgt, omdat de verzekering niet alles betaalt. Toch zijn deze kosten soms niet te voorkomen, denk aan tandartskosten. Voor deze onverwachte uitgaven kunt u misschien bijzondere bijstand ontvangen.

Het kan ook zijn dat u naast uw vaste uitgaven te maken hebt met andere extra kosten. Bijvoorbeeld de eigen bijdrage bij rechtsbijstand of de kosten voor bewindvoering. U kunt ook in dat geval bijzondere bijstand aanvragen. We kijken wel eerst of een andere instantie de kosten kan vergoeden.

Bijzondere bijstand is bedoeld voor iedereen met een laag inkomen en een laag vermogen, dit hoeft geen bijstandsuitkering te zijn. Het maakt hierbij niet uit of u dat inkomen krijgt via een uitkering of een baan. Neem voor meer informatie over bijzondere bijstand contact op met WegWijs.

Gemeentelijke belastingen

Als uw inkomen laag is, is het soms moeilijk om alle gemeentelijke belastingen te betalen. Deze heffingen zijn onder meer voor het ophalen van huisvuil of onderhoud van de riolering. Als uw inkomen op het sociaal minimum is en het vermogen onder de vermo­gensgrens, dan hoeft u de gemeente­lijke heffingen waarschijnlijk niet te betalen. Het is belangrijk, dat u binnen zes weken na ontvangst van de aanslag een aanvraagformulier kwijtschelding (326 KB) gemeentelijke belastingen invult en naar de gemeente Boxtel stuurt.

Ondersteuning nodig?

Soms is ondersteuning in de thuissituatie nodig, zoals een aanpassing in de woning, de aanschaf van een rolstoel of hulp in het huis­houden. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er voor mensen die voor­zieningen nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen en leven. Sommige voorzieningen van de Wmo zijn gratis en kunt u bij de gemeente aanvragen. Voor andere voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage.

Huurtoeslag

De huur van een woning is vaak een flinke aanslag op uw portemonnee. Wanneer uw huur te hoog is voor uw inkomen, heeft u misschien recht op huurtoeslag van de Belastingdienst. Deze regeling is alleen mogelijk als de huur onder een bepaalde grens ligt. Hoeveel toeslag u krijgt, is afhankelijk van uw inkomen.

Voor duurdere woningen en recreatiewoningen is geen huurtoe­slag mogelijk. Kijk voor meer informatie op www.toeslagen.nl.