Toestemmingsverklaring hoofdbewoner/eigenaar

Bij inwoning hebben wij een bewijs van toestemming van de hoofdbewoner of eigenaar van het pand nodig. Dit formulier moet je door de hoofdbewoner of eigenaar laten tekenen. Bij de verklaring hoort ook een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner of eigenaar.

Je doet digitaal aangifte van je verhuizing

Je maakt een scan of een digitale foto van het ingevulde en getekende formulier en de kopie van het identiteitsbewijs. De scans of de foto’s voeg je als bijlage toe aan de aangifte van je verhuizing.

Je komt persoonlijk aangifte van je verhuizing doen.

Hiervoor maak je een afspraak. Je neemt het ingevulde en getekende formulier mee naar de afspraak. Ook neem je de kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner of eigenaar mee.

Gegevens aanvrager
Voer de datum als volgt in: DD-MM-JJJJ. Of maak gebruik van de kalender.
Verklaart hoofdbewoner/eigenaar te zijn van het adres:
Dit is de letter achter het huisnummer, bijvoorbeeld A in 10A.
Dit is een woord of getal achter de huisletter, bijvoorbeeld 2 in 10A2.
Vul postcode en huisnummer in, de straatnaam en woonplaats worden automatisch ingevuld.
En verklaart toestemming tot inwoning te verlenen aan:
Voer de datum als volgt in: DD-MM-JJJJ. Of maak gebruik van de kalender.
Kopie geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Europees ID kaart, vreemdelingendocument) hoofdbewoner bijvoegen!

Let op: bij valsheid in geschrifte wordt aangifte gedaan bij de politie.