Rioolheffing

Stap voor stap

  1. Je ontvangt jaarlijks een aanslag.
  2. Je betaalt de aanslag of machtigt ons voor automatische incasso.
  3. Als je de aanslag niet kunt betalen, kun je kwijtschelding aanvragen.
  4. Als je het niet eens bent met de aanslag, kun je bezwaar maken.

Via rioolheffing betaal je mee aan het onderhoud en het goed functioneren van het gemeentelijk rioleringsstelsel. Het bedrag vind je op de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen. Ben je het niet eens met de aanslag of kun je deze niet betalen? Maak dan bezwaar of vraag dan kwijtschelding.