Grond­water­over­last Boxtel-Oost

Al sinds de aanleg van de wijk Boxtel-Oost, ruim 40 jaar geleden, is er sprake van grondwateroverlast. De zorgplicht voor grondwater ligt bij de gemeente. Op basis van conclusies en aanbevelingen van onderzoeken in 2007 en 2008 hebben wij verschillende maatregelen genomen om de grondwateroverlast aan te pakken.