Geheimhouding gegevens Basisregistratie Personen (BRP)

Van alle inwoners van Boxtel zijn gegevens opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP, ofwel Nederlandse bevolkingsadministratie). Dit gaat om:

  • adresgegevens 
  • gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap 
  • je nationaliteit 
  • ouders en eventuele kinderen

De gegevens worden automatisch verstrekt aan overheidsinstellingen

Als het noodzakelijk is voor wettelijke taken worden de gegevens ook verstrekt aan enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen. Deze instellingen baseren hun beslissingen op de informatie die zij uit de basisadministratie van de gemeente hebben ontvangen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt. Deze gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke doeleinden kun je niet voorkomen omdat deze verplicht is.

Verzoek om geheimhouding van je gegevens

In enkele gevallen kunnen ook anderen de gemeente vragen om gegevens uit de basisadministratie te verstrekken die op jou betrekking hebben. Voor deze verstrekkingen kun je verzoeken om geheimhouding van je gegevens. Het gaat dan om het verstrekken van gegevens aan

  • zogenoemde verplichte derden (zoals een curator of advocaat);
  • zogenoemde vrije derden (particulieren en niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen).

Een verzoek om geheimhouding dien je in met behulp van jouw DigiD.

Wie heeft het afgelopen jaar jouw gegevens ontvangen uit de basisadministratie

Vraag hiervoor schriftelijk een overzicht aan bij de gemeente. Je ontvangt het overzicht binnen enkele weken. 

Zorg voor juiste en actuele gegevens

Twijfel je? Neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken, telefoon 0411-655911. Daar is ook een folder verkrijgbaar over de Basisregistratie Personen en jouw rechten en verplichtingen in het kader van de basisadministratie.

Meer informatie over geheimhouding vind je op www.overheid.nl.