Herinrichting Kalksheuvel

Vanwege het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) verandert er veel rondom het spoor in Boxtel en dus ook rondom Kalksheuvel. De wijk krijgt een nieuwe inrichting. In 2015/2016 hebben buurtbewoners en eigenaren ideeën en suggesties gegeven. Het project stond even stil. Door de problematiek rondom stikstof, de vernietiging van de stikstofwetgeving, moesten de gevolgen voor de herinrichting Kalksheuvel én de realisatie van de Verbindingsweg Ladonk - Kapelweg onderzocht worden. Inmiddels is er meer duidelijkheid over deze gevolgen en vooral over de oplossing.

Hoe komt Kalksheuvel er uit te zien na de herinrichting?