Erkenning kind

Let op

Vanaf 1 januari 2023 krijg je bij de erkenning automatisch samen met de moeder het ouderlijk gezag. Als kinderen vóór 1 januari 2023 zijn erkend en na 1 januari 2023 zijn geboren, dan moeten de ouders het gezag nog aanvragen bij de rechtbank. Meer informatie over de nieuwe regels lees je op de website van de Rijksoverheid.

Ben je niet getrouwd met de moeder van je (ongeboren) kind en hebben jullie geen geregistreerd partnerschap? Dan is het nodig om je kind te erkennen. De erkenning van het kind gebeurt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Je regelt de erkenning voor of na de geboorte.

Meer informatie