Boxtel voor elkaar

Steeds meer mensen hebben moeite om hun vaste lasten te betalen. Dit geldt ook voor een steeds grotere groep Boxtelaren. Echter zijn er binnen de gemeente organisaties en initiatieven die inwoners graag een steuntje in de rug geven. Niet elke inwoner weet waar zij terecht kan. Om die reden heeft gemeente Boxtel samen met vijf lokale organisaties en Omroep Dommelland een seriereeks opgenomen, genaamd ‘Boxtel voor elkaar’. De tv-reeks geeft een bijzonder beeld van wat er allemaal in de gemeente gebeurt om medebewoners die rond de armoedegrens leven, te helpen. De afgelopen weken werden de zes afleveringen uitgezonden op de lokale omroep en verspreidt via sociale media. Op deze pagina bekijk je alle uitzendingen van de deelnemende partijen.

Wegwijs

Wegwijs helpt als het gaat om zorg, welzijn, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening, opvoeden, opgroeien en wonen. Wegwijs informeert, adviseert, verwijst en coördineert. We kennen de voorzieningen in jouw wijk en kunnen een beroep doen op onze partners (vrijwillig of professioneel). Als het nodig is, maken we samen met jou een plan met concrete doelstellingen en afspraken. Je hebt een vast aanspreekpunt, die altijd in de buurt is en gemakkelijk bereikbaar. Lees meer informatie over Wegwijs.

Woonstichting JOOST

Woonstichting JOOST biedt niet alleen woningen aan, maar ook een luisterend oor en advies in tijden dat het bij haar huurders wat minder goed gaat. Lees meer informatie op de website van Joost

ContourdeTwern

ContourdeTwern gelooft in een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. Als dit even niet vanzelf gaat, bieden zij een steuntje in de rug. Bijvoorbeeld in het contact leggen met andere mensen, mantelzorg, opvoeden of geldzaken. Lees meer informatie over ContourdeTwern.

Vincentiusvereniging

De Vincentiusvereniging bekommert zich om iedereen in nood; ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof. Heb je financiële zorgen? De vereniging heeft open oog en oor voor hun situatie, biedt hulp en verlichting. Wellicht kan de Vincentiusvereniging je op weg helpen. Lees meer informatie over Vincentius.

Stichting Leergeld

Steeds meer Boxtelse kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Stichting Leergeld geeft deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zo biedt de organisatie hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. Lees meer informatie over Stichting Leergeld

Voedselbank

De Voedselbank Boxtel wil ervoor zorgen dat alle mensen die in onze gemeenten onder de armoedegrens zitten, toch voldoende en gezonde voeding krijgen.
De Voedselbank helpt wekelijks een groot aantal gezinnen een voedselpakket. Dit pakket is bedoeld als overbruggingshulp voor mensen die door bijzondere omstandigheden na aftrek van vaste kosten als huisvesting, energie, verzekering, te weinig geld overhouden om voldoende en gezond eten te kopen. Lees meer informatie over de Voedselbank Boxtel en kijk of je in aanmerking komt voor een voedselpakket.