GreenTech Park Brabant

Vorst B in de gemeente Boxtel wordt ontwikkeld tot GreenTech Park Brabant, een bedrijventerrein gericht op biobased economie en circulariteit. Het totale terrein is ongeveer 9 ha groot.

Waarom ontwikkelen we GreenTech Park Brabant?

De wereld om ons heen verandert. Daarbij richten we ons op innovatie dat ons op weg helpt naar een circulaire economie. De landelijke doelstelling is 50% van de bedrijvigheid voor 2030 circulair te krijgen en in 2050 100%. Daarbij hoort ook een groeiende behoefte aan plantaardige grondstoffen die fossiele grondstoffen kunnen vervangen. Dit geldt ook voor de vraag naar groene energie en biobased producten. De biobased economy is sterk in opkomst en krijgt in Boxtel volop de ruimte.

Bedrijven krijgen volop de ruimte om zich te vestigen op GreenTech Park Brabant. Er is 9 hectare uitgeefbare grond beschikbaar die we naar behoefte flexibel willen invullen. Het terrein ontwikkelt zich organisch.

Door clustering van circulaire activiteiten ontstaat samenwerking en synergie tussen bedrijven, waarbij we ook een relatie met onderwijsinstellingen willen opbouwen. Op GreenTech Park Brabant willen we een incubator realiseren; een broedplaats waar bedrijven kunnen experimenteren, waar startups kunnen groeien en waar een ontmoetingsplek komt. Niet alleen laagdrempelig samenwerken aan experimenten, prototyping en marktintroducties, maar juist ook samenwerken bij het tackelen van uitdagingen op het pad naar een duurzamere, circulaire economie. We bepalen nu in nauwe samenspraak met bedrijven de koers en op basis daarvan benaderen we de onderwijsinstellingen. GreenTech Park Brabant wordt uniek.

Groene fabriek met bladeren als uitstoot