Gebiedsgerichte aanpak Kampina en Oisterwijkse Vennen

Het landelijk gebied staat voor een aantal grote uitdagingen vanuit klimaat, landbouw, natuur en water, maar ook energie, woningbouw en sociale samenhang. Deze opgaven zijn nauw met elkaar verweven en vragen om een samenhangende aanpak. 

Gebiedsgerichte aanpak

Er is een gebiedsgerichte aanpak nodig waarin ondernemers, overheden, maatschappelijke organisaties en inwoners samen het gebied vormgeven. Waarbij we samen werken aan een omslag en zoeken naar slimme combinaties van oplossingen. Een gebied waarin onze bodem, onze lucht en ons water op orde zijn. Hiervoor is in Noord-Brabant - onder regie van de Provincie - de gebiedsgerichte aanpak (GGA) uitgerold. Het gebied rondom het Natura 2000-gebied Kampina en Oisterwijkse Vennen is één van de 17 gebieden waar de provincie een gebiedsgerichte aanpak heeft opgestart. 

Waar staan we nu?

Gebiedsgerichte aanpak Kampina en Oisterwijkse Vennen bevindt zich in de fase van visievorming. Op dit moment werken de samenwerkende partners aan een visie voor het gebied. Uiteraard betrekken we daar de omgeving bij met een uitgebreid participatietraject. Uiteindelijk ligt er een gedragen integrale visie met concrete afspraken voor het gebied. Een basis voor de komende 20-40 jaar.

Meer weten?

Op de hoogte blijven?

Meld je dan alvast aan voor de toekomstige nieuwsbrief.

Wil je graag actief betrokken worden bij een of meerdere opgaven? Geef dat dan aan via het interesseformulier opgaven gebiedsgerichte aanpak Kampina, Oisterwijkse Vennen en omgeving. Ga naar het interesseformulier.