Passend onderwijs

Ieder kind moet onderwijs kunnen volgen op een school die past bij zijn of haar kwaliteiten en mogelijkheden. Ook kinderen met een achterstand in ontwikkeling of kinderen met een beperking. Dat kan op een gewone school, maar ook op een speciale school.

Zorgplicht scholen

Meld jouw kind altijd aan bij een gewone school. Scholen hebben een zorgplicht. Dat betekent dat de school voor een passende plek voor jouw kind moet zorgen. Dit noemen we passend onderwijs. Dat kan op een speciale school zijn. De school onderzoekt de mogelijkheden en bespreekt deze met jou. Samen maak je een keuze voor een school.

Meer informatie

Meer informatie over passend onderwijs vind je op de website van de Rijksoverheid.