WOZ-waarde

Let op

Aangifte inkomstenbelasting 2023

Voor de aangifte inkomstenbelasting over 2023 heb je de WOZ-waarde nodig die vorig jaar (2023) is vastgesteld. Hierbij geldt als waardepeildatum 1 januari 2022. Je kunt de WOZ-waarde van jouw woning inzien via de website van wozwaardeloket

Hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) je betaalt, hangt af van de waarde van een pand of stuk grond. Dit noemen we Waardering Onroerende Zaken (WOZ). De gemeente bepaalt jaarlijks de WOZ-waarde door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare panden of stukken grond.