Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein geeft advies aan het college van burgemeester en wethouders. Het gaat daarbij om advies over het beleid van de gemeente binnen het sociaal domein. Dat raakt alle onderwerpen die te maken hebben met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet. Bij ieder advies kijkt de adviesraad naar de ervaringen en belangen van de inwoners van Boxtel.