Invoering Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. In deze wet staan alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. Met de ‘fysieke leefomgeving’ bedoelen we alles wat je ziet, voelt en ruikt in jouw omgeving.

Digitaal Omgevingsloket

Er bestaan nu 26 wetten en honderden regels voor de fysieke leefomgeving. Met de nieuwe Omgevingswet zijn al die wetten en regels samengevoegd tot één wet. Met als doel de regels begrijpelijker en beter bereikbaar te maken voor iedereen. 

Met de komst van de Omgevingswet krijg je als inwoner meer invloed op jouw omgeving. In het digitale Omgevingsloket zie je straks welke regels in jouw buurt gelden, denk bijvoorbeeld aan bestemmingsplannen en beleidsstukken. Het proces van vergunningaanvragen wordt versneld en de wettelijke termijn gaat van 26 naar 8 weken. Dit proces verloopt straks volledig digitaal. Ook kun je als inwoner en/of ondernemer makkelijker een initiatief starten en word je eerder betrokken bij initiatieven in jouw directe omgeving.