Omgevings­vergunning

Let op

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. De Omgevingswet heeft gevolgen voor de regels voor ruimtelijke ontwikkeling. Het heeft ook gevolgen voor ruimtelijke plannen die we nu al behandelen. Het heeft vooral gevolgen voor aanvragen voor het aanpassen van een bestemmingsplan of het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Wil je iets (ver)bouwen? Of wil je een dakkapel plaatsen of een boom kappen? Dan heb je misschien een omgevingsvergunning nodig. Soms is dit niet nodig. Dan kun je vergunningsvrij (ver)bouwen of heb je geen vergunning nodig om een boom te kappen.

Wij helpen je graag

Kom je er niet uit? Of wil je meer informatie over de mogelijkheden op een bepaald adres? Neem dan contact op met team Omgevingsrecht. Bel (073) 553 11 50

Check of je een vergunning nodig hebt

Wil je weten of je een vergunning nodig hebt? Je kunt allereerst zelf een vergunningcheck doen via het Omgevingsloket online. Kom je er niet uit of heb je vragen? Neem dan contact op met team Omgevingsrecht. Bel (073) 553 11 50 of vul het formulier informatieverzoek omgevingsrecht in.

Controleer of jouw plan past binnen het bestemmingsplan

Een bestemmingsplan regelt waar je mag bouwen en hoe je grond en gebouwen mag gebruiken. Bestemmingsplannen bekijk je via de website Ruimtelijke plannen

Wil je weten of jouw plan binnen het bestemmingsplan past? Of kom je er niet uit of heb je vragen? Neem dan contact op met team Omgevingsrecht. Bel (073) 553 11 50 of vul het formulier informatieverzoek omgevingsrecht in