Verschillende subsidies

Verenigingen en organisaties in Boxtel kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten en projecten op het gebied van bijvoorbeeld sport en cultuur.  Meer informatie vind je in de volgende documenten: 

 • Algemene subsidieverordening Boxtel
  In de algemene subsidieverordening staan de voorwaarden voor de subsidies die de gemeente geeft. 
   
 • Subsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling 
  Dit is een subsidie die we alleen verstrekken voor activiteiten die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen in het Sociaal Domein of op het gebied van Maatschappelijke Ontwikkeling.
   
 • Subsidieregeling incidentele subsidie Cultuur
  Het doel van deze subsidie is het stimuleren van culturele activiteiten in amateurkunst en cultureel erfgoed. In de regeling staat voor welke activiteiten je deze subsidie kunt gebruiken. Via het intakeformulier 'subsidieaanvraag voor Kunst & Cultuur' kun je jouw aanvraag indienen. Wij vragen in dit formulier naar contactgegevens, een korte omschrijving van de activiteit, een activiteiten- of projectplan, een begroting en een uitleg over waar je het gevraagde bedrag aan wilt besteden. 
   
 • Subsidieregeling monumenten
  Deze subsidie is bedoeld voor eigenaren van een gemeentelijk monument. Zij kunnen met deze subsidie normaal onderhoud of een restauratie laten uitvoeren. Ook is deze subsidie bedoeld voor normaal onderhoud of de restauratie van een beschermde gevelwand of een object dat daar deel van uitmaakt.