Bezwaar tegen belastingaanslag

Ben je het niet eens met de gemeentelijke belastingaanslag of met de hoogte van de WOZ-waarde? Dan is het belangrijk om binnen 6 weken bezwaar te maken. Op het aanslagbiljet staat de uiterste datum. Dit kan digitaal of schriftelijk. Let op: ondanks het bezwaar blijft de betaaldatum van de aanslag geldig.

Stap voor stap

  1. Betaal de belastingaanslag.
  2. Dien binnen 6 weken na de datum die op de belastingaanslag staat, jouw bezwaar in.
  3. We handelen jouw bezwaar zo snel mogelijk af.
  4. Je ontvangt ons besluit via de post.