Verzoek om handhaving

Wat kun je doen als iemand iets in strijd met de wet en regels doet? Bouwt iemand iets zonder vergunning terwijl dit wel nodig is? Of houdt iemand zich bij het bouwen niet aan de vergunning of het bestemmingsplan? Dan kun je de gemeente vragen om tegen deze overtreding op te treden. Dit heet een verzoek om handhaving.